Kategorie
Aktualności

Podziękowania

Kochani i Życzliwi przyjaciele Fundacji „Sadyba” 🥰

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie za zaufanie jakim obdarzyliście nas przekazując 1% podatku dochodowego za rok 2021, jak również innego rodzaju darowizny na rzecz Naszych podopiecznych.

Wasz gest dobroci przyczynił się niewątpliwie do dalszego niesienia profesjonalnej pomocy dla wszystkich mieszkańców Naszego Domu w Skwirzowej. Bez wsparcia Kochanego Stwórcy i Waszego osobistego (udzielanego w różnych formach: darowizn, telefonów do pensjonariuszy, łączenia się z Nimi na Zoom-ie, odwiedzin, pracy wolontariuszy itp.) nie dalibyśmy rady. Powołanie takiego Domu jak „Nasza Sadyba” było marzeniem jego założycieli. Domu, w którym w godnych warunkach i przyjaznej atmosferze żyć będą osoby oczekujące Nowego wspaniałego świata na ziemi. Bardzo, bardzo dziękujemy za już i nadal prosimy Was o wszelką pomoc. Jesteście bardzo Nam potrzebni i zapewniamy, że bardzo cenimy Waszą pomoc!

Przypominamy, że jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, dlatego istnieje możliwość przekazania 1% Podatku dochodowego również za rok 2022, do czego Kochani już teraz bardzo Was gorąco zachęcamy 🙂 Nasz KRS 0000272492

Jednocześnie pragniemy kolejny raz wyraźnie podkreślić, że Dom Pomocy Społecznej w Skwirzowej funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody, tak jak wszystkie Domy (DPS ) prowadzone przez samorządy gminne i powiatowe.

W odpowiedzi na Wasze liczne pytania informujemy również, że „DPS Skwirzowa” Fundacji „Sadyba” od roku 2021 nie jest organizacyjnie i finansowo powiązany z DPS Bystra Fundacji „Klimczok”, ponieważ DPS Skwirzowa prowadzony jest przez Fundację non profit „SADYBA” w Skwirzowej. NIKT z Członków Zarządu jak i Rady Fundacji nigdy nie pobierał, nie pobiera i nie będzie pobierać wynagrodzenia za swoją pracę. Wszystkie te osoby, pracują całkowicie społecznie a środki wpływające od darczyńców do Fundacji przeznaczane są wyłącznie na utrzymanie mieszkańców DPS –u.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Naszym Darczyńcom. Z uwagi na fakt, że nie jesteśmy w stanie podziękować każdemu z osobna, zdecydowaliśmy się na taką formę podziękowania Wam wszystkim.

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji „Sadyba”