Jak nam pomóc

Pomaganie innym to jedna z form okazywania miłości i bardzo szlachetna inicjatywa

Fundacja Sadyba bardzo dziękuje każdemu, kto ma udział w finansowym wspieraniu prowadzonego przez na Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i otaczamy opieką osoby starsze i przewlekle somatycznie chore.

Dzięki dotychczas zebranym środkom zakupiliśmy m.in.:

  • samochód do transportu podopiecznych, którym dowozimy m.in. na wizyty kontrolne do gabinetów lekarskich, na spotkania religijne (zebrania, Pamiątka)
  • sprzęt do rehabilitacji
  • meble ogrodowe
  • telewizory do pokojów i wiele innych…

Dziękując za dotychczasową pomoc bardzo prosimy o dalsze wspieranie naszych mieszkańców i działalności naszego DPS-u

JAK MOŻNA NAM POMÓC?

1. Istnieje możliwość przekazania nam 1,5% podatku w zeznaniu rocznym

Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28):

  1. W rubryce „Numer KRS” należy podać numer: 0000272492
  2. W rubryce „Wnioskowana kwota” należy wpisać kwotę, którą chcemy przekazać Fundacji „Sadyba”, jednak nie większą niż 1,5% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Poniżej przygotowane zostały gotowe szablony z uzupełnionym polem: Numer KRS

2. Wpłaty na konto

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Oddział Łoniów nr konta
71 9434 1038 2007 1701 9628 0001

Tytułem: darowizna dla – DPS Skwirzowa

Za okazaną szczodrość i dobre serca bardzo dziękujemy