O fundacji

Fundacja Sadyba posiada status Organizacji Pożytku Publicznego
Celem powołania Fundacji jest utworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji bytowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w starszym wieku. Środkiem do realizacji tego celu jest stworzenie godnych warunków w prowadzonych przez Fundację domach, w których osoby te będą miały zapewnioną profesjonalną opiekę i życzliwą atmosferę.

 

Z przyjemnością informujemy, że dom w Skwirzowej został już otwarty!
Swój nowy dom znajdzie tam ok. 50 osób. Jest zlokalizowany w bardzo ładnej okolicy, od pięknego Sandomierza dzieli go 25 km. Pokoje są 1, 2 oraz 3 – osobowe. Mamy nadzieję, że będziemy mogli sprostać wymaganiom i potrzebom wszystkich osób tu mieszkających.

 

Fundacja udziela także wszechstronnej pomocy wielu osobom pozostającym w trudnej sytuacji bytowej. Niestety, więcej jest potrzebujących niż środków, którymi Fundacja dysponuje. Dlatego każda pomoc lub wsparcie udzielone Fundacji przyjęte będzie z wdzięcznością i skierowane na cel zgodny z wolą darczyńcy.