Kategorie
Aktualności

Projekt: Podniesienie jakości usług

Okres starości kojarzy nam się ze stabilizacją, spokojem, wolnym czasem. Co jednak, gdy tego wolnego czasu mamy za dużo?
Czas wolny osób starszych możemy wypełnić zabawą, aktywnością artystyczną, czy innymi zajęciami jak gry towarzyskie, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek umysłowych, itp.

Twórcze działania osób starszych sprzyjają wzmocnieniu więzi społecznych oraz zapobiegają społecznemu wykluczeniu. Stosując odpowiednie formy i metody pracy z osobami starszymi można zapełnić poczucie osamotnienia, rozbudzić zainteresowania, tak, aby każdy miał poczucie bycia potrzebnym dla innych.

Tym bardziej cieszymy się, że od początku listopada 2015 w ramach projektu „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” dodatkowe zajęcia aktywizujące w naszym Domu prowadziło Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”.

W programie były zajęcia komputerowe, zajęcia z fotografii, zajęcia teatralne, ale też biblioterapia, zdobnictwo, dekoratorstwo, gry i zabawy interaktywne.
Bardzo dziękujemy 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *